0 / 0,‑ Kč

Zakázky na klíč

Montážní a elektrikářské práce provádí vyškolení pracovníci s mnoha praktickými zkušenostmi. MAXI STORE si klade za povinnost provést vždy profesionální a odbornou práci. Toto platí i ohledně servisních prací. Pro perfektní znalosti techniky a parametrů se pravidelně zúčastňují pracovníci MAXI STORU školení přímo u výrobců. Vše je však předem pečlivě specifikováno a pevně stanoveno v návrzích, prodejních smlouvách, smlouvách o dílo či v obchodním řádu MAXI STORU. U těchto instalací samozřejmě zajišťujeme revizní zprávy.

Přehled našich zakázek naleznete v sekci reference