0 / 0,‑ Kč

Subdodávky

V případě dalších specifikací můžeme provést subdodávku vybraného segmentu techniky pro Váš projekt nebo objekt. Naši obchodníci i techničťí pracovníci  budou spolupracovat s dalšími dodavateli tak, aby výsledek společné práce byl plně k Vaší spokojenosti. Rádi Vám připravíme veškeré podklady a technické informace včetně případného know how nebo light designu pro správné rozhodnutí a dostatek informací pro správnou koordinaci a výběr techniky. Budeme v maximální míře součinně spolupracovat na Vašem projektu.

Přehled našich zakázek naleznete v sekci reference